Blog

Jonge kinderen en emoties

Leren omgaan met emoties:

play-stone-1744790_1920

Emoties zijn iets waar we allemaal mee geboren worden. Iedereen kent wel de vier meest herkenbare emoties: blij, bang, boos en verdrietig. Daartussen ligt nog een heel pallet aan schakeringen van deze emoties die soms een stuk moeilijker thuis te wijzen zijn. Voor volwassen is het soms al moeilijk om er woorden aan te geven. Voor kinderen is het vaak nog onmogelijk om er de juiste woorden aan te geven.

Kinderen worden zich een emotie gewaar en geven er op hun eigen manier uiting aan. Dat is niet altijd een manier die wij als volwassene acceptabel vinden, bv als je kind boos is en het gaat schoppen op andere kinderen of dieren of je meubels. Kinderen moeten nog leren hoe ze met hun emoties kunnen omgaan, hoe ze die kunnen verwoorden of op welke manier het wel acceptabel is om die emotie te uiten.

Leren omgaan met emoties gaat niet op 1, 2, 3. Het iets waar we ons hele leven, stapje voor stapje in groeien. Er komt dan ook veel bij kijken.

 

Emoties zijn heel belangrijk. Neem ze dus ernstig:

child-681903_1920

Emoties zijn heel belangrijk. Ze zijn een uiting van wat er zich vanbinnen afspeelt. Ze maken duidelijk aan de buitenwereld hoe het met ons gaat. Het is belangrijk dat kinderen al van heel jong leren luisteren naar hun gevoel, hun intuïtie.

In onze maatschappij hebben we nogal de nijging om het luisteren naar onze intuïtie te blokkeren omdat we aan allerlei ‘normen’ moeten voldoen. Leer je kind dat het goed is om naar zijn gevoel te luisteren, om zijn gevoel te uiten. Jongens mogen huilen, boos worden mag zolang je anderen geen pijn doet, …

Net door het gevoel ernstig te nemen, leren kinderen er ook woorden aan te geven. Als ouder of opvoeder kan je een kind daarbij helpen door het gevoel van het kind te benoemen en er begrip voor te tonen. Dit betekent niet dat je het gedrag dat het kind vertoont, bv een vriendje schoppen wanneer je kind boos is, moet goedkeuren. Je kan wel afspraken maken met je kind op welke manier het zijn gevoel wel mag uiten en waarom, bv ‘je mag best boos zijn, maar ga dan even in de tuin op een bal schoppen, zo doe je niemand anders pijn’

 

Help je kind omgaan met emoties:

pumpkin-1170272_1920

Er zijn een aantal stappen die je kan nemen om kinderen te leren omgaan met emoties:

  1. Herkennen: wat voel ik nu precies
  2. Benoemen: met welke woorden kan ik het best beschrijven wat ik voel
  3. Aanvaarden: het is prima dat ik mij zo voel, ik mag mijn gevoel toelaten
  4. Uiten: ik mag mijn gevoel duidelijk maken aan de buitenwereld op een manier waarbij ik anderen en mezelf geen pijn doe

Als een kind deze stappen leert, zal het uiteindelijk gemakkelijker kunnen loslaten.

Advertenties

Mijn verhaal

Als mama van een hooggevoelige puberdochter, een hooggevoelige zoon op de basisschool en zelf hooggevoelig zijnde, is hooggevoeligheid een permanente aanwezige in mijn leven.

Mijn hele leven al voelde ik mij anders dan anderen, kon ik maar niet begrijpen dat anderen ongevoelig reageerden op onrecht. Onbewust verwerkte ik veel dingen door creatief bezig te zijn. Later ben ik bewust het creatieve gaan gebruiken om dingen te verwerken omdat ik voel dat het werkt, nog steeds.

Schrijven, dansen, toneel spelen, tekenen, muziek, … het helpt mij om de vele prikkels en de daarmee gepaard gaande onrust in mijn hoofd, op een fijne en rustgevende manier te verwerken. Ben ik in al die dingen heel goed? Nee, helemaal niet. Het ene kan ik al beter dan het andere, maar het creatief proces heeft een rustgevend effect op mij.

Mijn passie is om hoogsensitieve kinderen en jongeren te begeleiden op een open creatieve manier, want ik geloof in het rustgevende effect van het creatief verwerken van prikkels en gebeurtenissen.

Hooggevoeligheid is een aangeboren gegeven. 15 à 20% van de mensen is hooggevoelig. Dat is 1 op de 5. Dat is 1/5 van de wereldbevolking. Het zenuwstelsel van iemand die hooggevoelig is krijgt veel meer prikkels te verwerken dan van iemand die niet hooggevoelig is, waardoor overprikkeling en stress snel om de hoek komen kijken, vooral in onze steeds sneller draaiende maatschappij.

Ondanks de grote groep mensen die hooggevoelig is, blijkt dat nog steeds een minderheid van de mensen weet wat hooggevoelig zijn, inhoudt. Daardoor worden kinderen en jongeren die hooggevoelig zijn maar al te vaak in een hokje geduwd die niet bij hen past, vaak ook medicijnen voorgeschreven die helemaal niet nodig zijn. Daarin wil ik met Creametho het verschil maken; geen hokjes, geen medicijnen.

Jaren van zelfonderzoek, lezen en een opleiding ‘Omgaan met hooggevoeligheid’ hebben tot een diploma geleid en een hoop ervaring. Die kennis en ervaring wil ik graag met de jongere generatie delen. Naast handige technieken om overprikkeling te verminderen en te voorkomen, wil ik aan kinderen en jongeren ook graag de rustgevende effecten van creatief zijn meegeven.

Een duwtje in de rug nodig?

Ken je dat? Je hebt wel interesse in iemands activiteiten of in iemands manier van werken, maar de drempel om meer informatie te vragen is nog net te hoog. Je twijfelt of het echt iets voor jou zou zijn, maar durft toch net niet de stap te zetten.

Geen nood. Ik herken dit gevoel, die twijfel. Het overkomt ieder van ons wel eens. Daarom hebben we met enkele coaches, therapeuten en praktijken de info-beurs in het leven geroepen. Zo kan je geheel laagdrempelig kennis maken met verschillende praktijken onder ander massage, krachtwandelingen, healing, meditatie, creatieve werkvormen, …

Ook ik mag deel uitmaken van deze fijne groep gelijkgestemde mensen, die graag op een natuurlijke manier rust en harmonie in je leven brengen, en zal aanwezig zijn op de beurs met Creametho.

Bij Creametho begeleid ik kinderen/jongeren die hooggevoelig zijn en hun ouder om een verstoorde band terug te herstellen of te versterken. De ondersteunende band tussen ouder en kind is van groot belang, zodat onze kinderen kunnen uitgroeien tot zelfzekere, gelukkige volwassenen. De begeleiding beperkt zich niet enkel tot hooggevoeligheid, maar ook problemen die daaruit kunnen voortkomen zoals laag zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen, … Kom gerust eens langs voor een babbel en meer info en wie weet kunnen we iets voor elkaar betekenen.

De kaartjes en de folders zijn al klaar. Ik ben er ook klaar voor. Nu jij nog. Durf jij die drempel over om vrijblijvend kennis te maken met mij of één van de andere coaches of therapeuten.

 

Praktische info:

Je bent van harte welkom op 22 september 2017 in zaal Alethiea, Rozeveldstraat 83, 8820 Torhout. Je kan er doorlopend terecht van 19.30u tot 22u.

Wil je meer info over de andere deelnemers? Kijk dan eens hier.

 

Waarom moet ik dat allemaal leren?

‘Waarom moet ik dat allemaal leren? Ik ga dat toch nooit nodig hebben.’ Regelmatig hoor ik deze zin vallen. Vooral wanneer mijn dochter moet studeren voor een vak dat haar totaal niet interesseert. Een vak dat helaas wel tot haar lessenpakket behoort, omdat dit in de eerste graad nu eenmaal zo breed mogelijk gehouden wordt. Zo moeder, zo dochter, denk ik dan 😀

Mijn antwoord is vaak: ‘Dat is nu eenmaal beslist door de overheid. Ik wou dat ik het voor jou kon veranderen. Hou vol. Twee jaartjes maar en dan is het uit jouw lessenpakket. Dan ben je weer een stapje dichter bij jouw doel.’ Dat geeft haar moed om het vak toch te studeren.

Zo moeder, zo dochter

Ik begrijp haar volledig. Toen ik op de middelbare school zat, had ik ook een hekel aan bepaalde vakken. Ik zag er totaal het nut niet van in en mijn interesse zat al helemaal onder het vriespunt. Chemie en Fysica stonden bovenaan de lijst. En ik heb gelijk gekregen. Tot nu toe heb ik die vakken nog nooit nodige gehad 😉

Ik ging ook geregeld in discussie met de vakleerkracht, wanneer ik bepaalde leerstof totaal nutteloos vond. ‘Waarom moeten we dit kennen? Ik ben dat nog nooit tegen gekomen.’ Vaak kreeg ik dan een dooddoener zoals: ‘We blijven met onze aandacht bij de les.’ of ‘Ik ga hier niet over in discussie gaan.’ Met zo een antwoord was ik helemaal niet tevreden. En dat had de leerkracht de rest van de les geweten 😉 Het resultaat was meestal uitdagend zwijgen of mij ‘niet gezien voelend’ in mezelf terug te trekken. Ik wou begrijpen waarom ik dat vak interessant en nuttig moest vinden. Alleen wanneer dat voor mij duidelijk was, kon ik de moeite opbrengen om het vak ook te studeren.

Gewoon rebels of is er meer aan de hand?

Toen was ik vooral de moeilijke, rebelse puber. Nu weet ik dat mijn hoog-sensitiviteit mijn honger naar ‘begrijpen’ aanwakkerde. Intuïtief wou ik beter kunnen oordelen wat voor mij nuttig was. Ik wou mijn tijd in dit leven zo nuttig mogelijk inzetten, in het voordeel van mijn doelen op korte en lange termijn. Helaas liet de tijdsgeest dat toen niet toe. Gelukkig voor de jongeren nu komt hier stilaan verandering in.

Herken jij jouw dochter hier ook in? Heeft jouw dochter ook een hekel aan bepaalde vakken? Ziet zij er ook het nut niet van in? Durft zij ook wel eens de discussie aangaan met een leerkracht?

Of ziet jouw dochter door de bomen het bos niet meer en heeft ze geen idee welke studiekeuze haar vooruit helpt?  Hoog-sensitieve kinderen weten graag het ‘waarom’. Ze willen begrijpen waarom net dat vak ook voor hen nuttig kan zijn. Of ze willen een beter inzicht in zichzelf krijgen zodat ze weten dat ze de juiste studiekeuze maken, een keuze die hen dichter bij hun doel brengt. Hoog-sensitieve kinderen hebben nood aan een overzicht over het gehele plaatje. Zij zijn een krak in vooruit denken en strategieën opzetten om hun doelen te bereiken.

Wil je ook dat jouw dochter meer inzicht krijgt in het nut van bepaalde vakken? Of wil je dat zij de moed vindt om de minder leuke vakken tot een goed einde te brengen omdat er vooruitzicht is op een opvolgrichting zonder die vakken?

Of wil je dat jouw dochter door de bomen het bos leert zien? Dat zij haar eigen sterktes leert kennen zodat zij op basis daarvan een studierichting kan kiezen waar zij zich ten volle kan in vinden?

Dan kan deze workshop jouw dochter zeker de nodige inzichten bijbrengen:

voor 13, 14 en 15-jarigen

Voor meisjes van 13, 14 en 15 die weten wat ze willen.

voor 16, 17 en 18-jarigen

Voor meiden van 16, 17 en 18 die weten wat ze willen.

Op zoek naar jezelf

Tijdens deze workshop ga ik samen met de jongeren de verbinding vanuit hun hoofd met hun hart weer aan. Aan de hand van vier stappen,  hoe ziet jouw ideale toekomst er uit – zijnsdoelen bepalen – kernkwaliteiten bepalen – verbanden leggen en persoonlijk levensmotto maken, maken we verbinding met ons hart en onze dromen voor de toekomst zodat jongeren een betere studiekeuze kunnen maken die is afgestemd op wie ze zijn als persoon en wat hen een gelukkig en vervuld leven brengt.

De workshop kan ook individueel gevolgd worden door jongeren op de middelbare school of jongeren die de middelbare school achter de rug hebben en een betere keuze willen maken voor de toekomst. We gaan intensief één op één aan de slag. Dit kan hier ter plaatse (Vierkeerstraat 88, 8531 Bavikhove-Harelbeke) in 1 sessies van 3 uur of via Skype in 3 sessies van telkens 1 uur.

Kostprijs: 120 euro incl. BTW, excl. materiaal (5 euro) via skype: materiaal zelf te voorzien

Geef je zelfvertrouwen de sporen

Twijfelt jouw dochter ook zo erg aan zichzelf? Voelt zij zich onzeker over haar kledingkeuze? Heeft zij het gevoel er niet bij te horen? Of wordt ze door haar klasgenoten uitgesloten? Wordt zij niet begrepen door de leerkracht? Trekt zij zich vaak terug uit sociale contacten?

Een positief zelfbeeld en een goede portie zelfvertrouwen zijn essentieel voor een goede veerkracht bij tegenslagen in het leven. Door bijvoorbeeld pesten of uitsluiting op school kan het zelfvertrouwen een flinke deuk hebben gekregen en dat heeft zijn weerslag op het zelfbeeld. Sommige kinderen hebben de veerkracht om hiermee om te gaan, anderen hebben hier wat hulp bij nodig.

Wil je dat jouw dochter zelfzeker door het leven gaat en dat ook uitstraalt? Wil je dat jouw dochter lak heeft aan de dress-code van de klas? Wil je dat zij gemakkelijker contacten legt? Deze therapie kan haar helpen om weer volledig in haar eigen kracht te staan en dat ook uit te stralen. Door haar positieve en zelfzekere houding zal zij de mensen aantrekken die bij haar passen.

Om een goede basis te krijgen werk ik altijd met een basisreeks van  10 sessies. Wanneer je nood hebt aan een langere begeleiding, dan kan dat per sessie. Een sessie duurt telkens één uur.

In een eerste fase gaan we helemaal de diepte in, op zoek naar wat de oorzaak is van het tekort aan zelfvertrouwen en het vaak daaruit voortvloeiende mindere zelfbeeld.

Vanuit de diepte bouwen we stap voor stap terug op. We gaan op zoek naar de manier die voor jouw kind het beste werkt. Door middel van meditatie, affirmaties, visualisaties en creativiteit (volgens de keuze van jouw kind), leer ik jouw kind de technieken om haar negatieve gedachten over zichzelf te herkennen en die om te buigen naar positieve, ondersteunende gedachten. Om dat te doen, maken we samen een stappenplan, dat jouw kind, ook na de begeleiding, gemakkelijk kan blijven gebruiken.

Tijdens de sessies wordt jouw kind vertrouwd gemaakt met het schema en de technieken, zodat het hier nadien alleen mee aan de slag kan blijven.

De eerste drie keer kom jouw kind wekelijks op bezoek, daarna laten we meer tijd tussen de sessies zodat het na 10 sessies helemaal alleen aan de slag kan.

Intakegesprek van + 45 à 55 min (sessie 1 en 2): 40 euro incl. BTW

Vanaf sessie 3 per uur: 60 euro incl. BTW

Laat je leiden door positieve gedachten.

Laat jouw kind zich gemakkelijk afglijden in de slachtofferrol? Durft jouw kind gemakkelijk nieuwe uitdagingen aan of ziet het alleen maar de gevaren en de mogelijke mislukkingen? Kijkt jouw kind gemakkelijk positief terug op gebeurtenissen of ziet het alleen maar de negatieve gevolgen?

Voortdurende negatieve gedachten leiden vaak tot een depressie of tot een laag zelfbeeld. En een laag zelfbeeld zorgt dan weer voor negatieve gedachten. Op die manier kom jouw kind in een vicieuze cirkel terecht, die het heel moeilijk alleen kan doorbreken.

Wil je graag dat jouw kind met durf en plezier nieuwe uitdagingen aangaat? Wil je dat jouw kind op een positieve manier terugkijkt op gebeurtenissen? Wil jij dat jouw kind vooral leuke en positieve herinneringen bewaard? Wil je dat jouw kind niet steeds zichzelf de schuld geeft van dingen die fout lopen? Deze therapie kan jouw kind hier zeker bij helpen.

Omdat jouw kind een stevige basis zou hebben, werk ik steeds in een basisreeks van 10 sessies. De sessies duren telkens één uur. Wanneer er behoeft is aan langere begeleiding na deze reeks, kan er steeds per één of meerdere sessies worden verlengd volgens de behoefte van jouw kind.

We onderzoeken de gebeurtenissen en onze gedachten daarrond en zoeken een manier om hier positief mee om te gaan. Sommige op het eerste zicht negatieve gebeurtenissen hebben ook een mooie positieve kant in zich. Ik geef je de technieken mee om je gedachten te onderzoeken en ze om te keren naar positieve gedachten. Door middel van creativiteit maken we ons deze nieuwe positieve gedachten eigen; we gaan als het ware ons eigen hersenen opnieuw programmeren zodat we oog hebben voor de mooie dingen die ons te beurt vallen en meer kunnen genieten.

De eerste drie keer kom je wekelijks op bezoek, daarna laten we meer tijd tussen de sessies zodat je na 10 sessies helemaal alleen aan de slag kan.

Vanaf 16 jaar kan deze begeleiding ook via Skype of een combinatie van live en Skype wanneer ter plaatse komen niet altijd mogelijk is.

Intakegesprek van + 45 à 55 min: 40 euro incl. BTW

Sessie per uur: 50 euro incl. BTW